یک خانواده دوست داشتنی!!

تاپ ناپ: یک خرس سیاه آمریکایی ، یک شیر آفریقایی و یک ببر بنگال دوستان خوبی برای هم نیستند ولی تنها یک خانواده دوست داشتنی تشکیل شده از این 3 حیوان در دنیا وجود دارد. در سال 2001، وقتی توسط ماموران پلیس در آتلانتا به یک گروهک مواد مخدر حمله شد در زیر زمین خانه این گروهک 3 توله پیدا شد که مبتلا به سوء تغذیه و آلوده به انگل بودند. وزارت گرجستان این توله ها را به یک پناهگاه حیوانات برد و از آنها نگه داری  کرد. از آن زمان این 3 حیوان وحشی عضوی از یک خانواده به حساب می آیند و  روابط دوستانه خوبی هم با هم دارند!

,یک خانواده دوست داشتنی!! +عکس خانواده,شیر,ببر,خواندنی ها و دیدنی ها


,یک خانواده دوست داشتنی!! +عکس خانواده,شیر,ببر,خواندنی ها و دیدنی ها


,یک خانواده دوست داشتنی!! +عکس خانواده,شیر,ببر,خواندنی ها و دیدنی ها


,یک خانواده دوست داشتنی!! +عکس خانواده,شیر,ببر,خواندنی ها و دیدنی ها


,یک خانواده دوست داشتنی!! +عکس خانواده,شیر,ببر,خواندنی ها و دیدنی ها


,یک خانواده دوست داشتنی!! +عکس خانواده,شیر,ببر,خواندنی ها و دیدنی ها


,یک خانواده دوست داشتنی!! +عکس خانواده,شیر,ببر,خواندنی ها و دیدنی ها


,یک خانواده دوست داشتنی!! +عکس خانواده,شیر,ببر,خواندنی ها و دیدنی ها


,یک خانواده دوست داشتنی!! +عکس خانواده,شیر,ببر,خواندنی ها و دیدنی ها


,یک خانواده دوست داشتنی!! +عکس خانواده,شیر,ببر,خواندنی ها و دیدنی ها


,یک خانواده دوست داشتنی!! +عکس خانواده,شیر,ببر,خواندنی ها و دیدنی ها


,یک خانواده دوست داشتنی!! +عکس خانواده,شیر,ببر,خواندنی ها و دیدنی ها

تبلیغات