معنای ضرب المثل های نهج البلاغه

آکاایران: معنای ضرب المثل های نهج البلاغه

,داستان ضرب المثل , ضرب المثل های ایرانی , ضرب المثل های حضرت علی

آکاایران: معنای ضرب المثل های نهج البلاغه

ضرب المثل های نهج البلاغه , معنی ضرب المثل

به گزارش آکاایران: ۱- مفهوم ضرب المثل«حوضی برایشان از آب پر سازم که تنها خود بتوانم آبش را بکشم» یعنی چه و برای چه کسانی فرموده است؟

مفهوم ضرب المثل این است که: «نقشه ای برای آن ها(طلحه و زبیر) طرح کنم که راه فرار از آن را نداشته باشند.»
این ضرب المثل را برای طلحه و زبیر فرموده است که خواهان خون عثمان بودند و جنگ جمل را به راه انداختند.

۲- مفهوم ضرب المثل«گوسفند تک رو طعمه گرگ می گردد» یعنی چه و به چه مناسبتی حضرت علی ـ علیه السلام ـ ذکر کرده اند؟

مفهوم ضرب المثل این است که: «از تنهایی و پراکندگی بپرهیز که انسان تنها طعمه شیطان می شود.» وقتی که حضرت راجع به اشتباهات خوارج سبک مغز سخن می گفت این ضرب المثل را بیان فرمودند.

۳- ضرب المثل«خاشاک در چشم و استخوان در گلو» یعنی چه، و به چه مناسبت حضرت علی ـ علیه السلام ـ ایراد فرموده اند؟

این ضرب المثل را پیرامون غصب خلافت فرموده اند که حضرت علی ـ علیه السلام ـ در مقابل این غصب صبر و بردباری را پیش گرفتند که همچون خاری در چشم و استخوانی در گلو او را ناراحت می کرد.

۴- معنای ضرب المثل «ذمه من گرو سخنانی است که می گویم و تمام آن ها را ضمانت می کنم» چیست و به چه مناسبتی ایراد شده است؟

منظور و مقصود حضرت علی ـ علیه السلام ـ این است که: در راستی گفتارم تردیدی نیست و باطل و نادرستی در آن راه ندارد. این ضرب المثل را آن حضرت هنگامی که مردم مدینه با او بیعت کردند فرمود.

۵- ضرب المثل«شیری می خواهند از مادری که از شیردان باز ایستاده» به چه معنا است و در چه موردی ایراد شده است؟

معنای ضرب المثل این است که: طلحه و زبیر توقع دارند من هم مانند عثمان از مال فقرا و مسلمانان هر چه می خواهند به ایشان بدهم(لکن من چنین نخواهم کرد).
این ضرب المثل را در توبیخ کسانی ایراد می کند که توقعات بی مورد از آن حضرت داشتند.

۶- حضرت علی ـ علیه السلام ـ جمله«شما برای تیراندازی نشانه و برای خورنده لقمه و برای حمله کننده شکارید» را درباره چه کسانی فرموده و منظور آن حضرت چه بود؟

درباره اهل بصره. منظور آن حضرت این است که: شما به خاطر کم فهمی و نادانی، لشکر بیگانه(اصحاب جمل) را به شهر خود راه دادید که شما را هدف تیر خودشان قرار داده، و اموالتان را خورده و گرفتارتان ساخته اند.

۷- مفهوم ضرب المثل«من بینی و چشم این کار را زده ام» چیست و در چه موردی گفته شده است؟

این ضرب المثل بجای ضرب المثل فارسی است که می گویند: «من همه طرف این کار را زیر و رو کرده ام» یعنی این کاری که می خواهم انجام بدهم تصمیم نهایی من است. این ضرب المثل را حضرت در مورد جنگ با معاویه بیان داشته است و آن را حتمی می داند.

۸- مفهوم ضرب المثل«تربت ایدیکم» یعنی«دست های شما به خاک آلوده باد» یعنی چه و در مورد چه کسانی گفته شده است؟

یعنی خداوند شما را به فقر و پریشانی مبتلا سازد و خیر و نیکی نبینید. این ضرب المثل را حضرت علی ـ علیه السلام ـ خطاب به اهل کوفه فرموده است هنگامی که در جنگ با اهل شام سستی و سهل انگاری ورزیدند.

منبع:tebyan.net- بازنشر – www.abartazeha.com

.

منبع : abartazeha.com

تبلیغات