حمله تمساح به فیل

شبکه خبر: اشلی لوئیس، مربی پرورش اندام، که همراه با یک گروه گردشگر، به منطقه حفاظت شده پارک «سابی ساندز» در آفریقای جنوبی رفته بود، با حمله برق آسای یک تمساح به فیل نر غافلگیر شد.

حمله برق آسای یک تمساح چهارمتری به فیل نر، پدیده نادری بود که یک گردشگر آمریکایی در پارک سابی ساندز به ثبت رسید.

او که در حال تماشای یک فیل نر بود که برای نوشیدن آب به کنار رودخانه آمده بود، با حمله یک تمساح چهارمتری به فیل غافلگیر شد.

تمساح در نخستین حرکت موفق می شود خرطوم فیل را به دندان بگیرد، اما جثه فیل بزرگ تر از آن است که بتواند کاری از پیش ببرد.

فیل که وحشت زده به نظر می رسد، تلاش می کند از دست تمساح خلاص شود و با خرطومش او را به هوا بلند می کند.

,حمله تمساح به فیل +عکس حمله,تمساح,فیل,جالب انگیز


,حمله تمساح به فیل +عکس حمله,تمساح,فیل,جالب انگیز


,حمله تمساح به فیل +عکس حمله,تمساح,فیل,جالب انگیز


,حمله تمساح به فیل +عکس حمله,تمساح,فیل,جالب انگیز


,حمله تمساح به فیل +عکس حمله,تمساح,فیل,جالب انگیز

تبلیغات